cart.general.title

So sánh Dừa Tươi và Nước thể thao Pocari Sweat của Nhật

ᴛʜể ᴛíᴄʜ- ᴛʜàɴʜ ᴘʜầɴ: 𝐏𝐨𝐜𝐚𝐫𝐢 𝟑𝟓𝟎𝐦𝐥 (ᴛʀọɴɢ ʟượɴɢ ᴛịɴʜ ᴛươɴɢ ᴆươɴɢ 300ɢ

𝐃ừ𝐚 𝐥𝐨ạ𝐢 𝐯ừ𝐚 𝐭ươ𝐧𝐠 𝐝ươ𝐧𝐠 𝟑𝟓𝟎𝐦𝐥 𝐤𝐡𝐨ả𝐧𝐠 𝟑𝟎𝟎𝐠

ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴅɪɴʜ ᴅưỡɴɢ ᴅướɪ ᴆâʏ ᴅᴏ ᴜsᴅᴀ (ʙộ ɴôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴍỹ) ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ, ᴛʀᴏɴɢ 1 ᴄốᴄ 100% ɴướᴄ ᴅừᴀ, ᴋʜᴏảɴɢ 240 ɢʀᴀᴍ ᴄʜứᴀ:

ʟượɴɢ ᴄᴀʟᴏ: 44

ᴄʜấᴛ ʙéᴏ: 0ɢ

ɴᴀᴛʀɪ: 64ᴍɢ

ᴄᴀʀʙᴏʜʏᴅʀᴀᴛᴇ: 10,4ɢ

ᴄʜấᴛ xơ: 0ɢ

ᴆườɴɢ: 9,6ɢ

ᴄʜấᴛ ᴆạᴍ: 0,5ɢ

ɢɪá: ᴘᴏᴄᴀʀɪ 15ᴋ, ᴅừᴀ 15ᴋ

ɴʜư ᴠậʏ ᴜốɴɢ ɴướᴄ ᴅừᴀ ʜᴀʏ ᴘᴏᴄᴀʀɪ ᴛốᴛ ʜơɴ? ᴛʜᴇᴏ ᴍìɴʜ ᴛʜì ᴜốɴɢ ɴướᴄ ᴅừᴀ ᴛốᴛ ʜơɴ

1. ɴó ʟà ɴɢᴜồɴ ʀấᴛ ᴛự ɴʜɪêɴ ᴠà ᴄựᴄ ᴋì ᴛốᴛ ᴄʜᴏ sứᴄ ᴋʜỏᴇ

2. ᴛʜàɴʜ ᴘʜầɴ ᴅɪɴʜ ᴅưỡɴɢ ᴛốᴛ ʜơɴ

3. ɢɪá ʀẻ ʜơɴ ɴếᴜ ᴛíɴʜ ᴛʀêɴ ᴛʜể ᴛíᴄʜ

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴘᴏᴄᴀʀɪ ᴛɪệɴ ʟợɪ ʜơɴ, ᴍùɪ ᴠị ᴛʜì ʟạ

𝐓Ó𝐌 𝐋Ạ𝐈: 𝐭ô𝐢 𝐭𝐡í𝐜𝐡 𝐮ố𝐧𝐠 𝐧ướ𝐜 𝐝ừ𝐚 𝐡ơ𝐧, 𝐮ố𝐧𝐠 𝐩𝐨𝐜𝐚𝐫𝐢 𝐭𝐫ướ𝐜 𝐤𝐡𝐢 𝐭ậ𝐩 𝐥𝐮𝐲ệ𝐧 𝐯à 𝐮ố𝐧𝐠 𝐧ướ𝐜 𝐝ừ𝐚 𝐬𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐭ậ𝐩 𝐥𝐮𝐲ệ𝐧 𝐥à 𝐭𝐮𝐲ệ𝐭 𝐯ờ𝐢 𝐧𝐡ấ𝐭.

 

 

Đồng hành cùng bạn

Sản phẩm phù hợp