cart.general.title

TỐNG THÁI HOÀ Sinh viên năm 2

TỐNG THÁI HOÀ Sinh viên năm 2. Sau 45 ngày tập luyện tại BODYBAS GYM 
Đã tăng cơ và giảm 8% mỡ. Sự trao đổi chất tốt hơn và mặt em cũng hết mụn
Em cảm thấy tự tin hơn rất nhiều và chăm tới phòng gym hơn. 
 

Đồng hành cùng bạn

Sản phẩm phù hợp